Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive së   luajtshme në pronësi të Shoqërisë “DMAX EXPERT” sh.p.k., të llojit dhe me çmim si më poshtë treguar:

  • Automjeti me Targë AA379KU, Lloji ATP, Modeli Skoda Rapid NH, nr.Shasie TMB1JBNH0F4530031, Ngjyrë e bardhë, Nr.i dyerve 5, me çmim 546,400 (pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë e katërqind) lekë;
  • Automjeti me Targë AA592KS, Lloji ATP, Modeli Skoda Rapid NH, nr.Shasie TMB1JBNH7F4529989, Ngjyrë e bardhë, Nr.i dyerve 5, me çmim 546,400 (pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë e katërqind) lekë.

Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datën 30.04.2019 ora 16, në ambientet e Shoqërise Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 4, Tirane,  Tel: +355 672082134,  e-mail: nlaska@bailiff.al www.bailiff.al