ANKANDE

Shpallje ankandi II

Shpallje ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e dyte, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të “Tur-Alb-Krom” sh.p.k, e Llojit:  “Arë”, me sipërfaqe 7,130 m2, me adresë Xhafzotaj, regjistruar pranë ASHK, Drejtoria Vendore Durrës, Z.K...

Shpallje ankandi

Shpallje ankandi

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesit Ramazan Ali Kercuku:  Truall, Nr. Pasurie 59/5, Z.K. 8518, Vol. 25, Faqe 87, me sipërfaqe 600 m2, e ndodhur në Plazh, Durrës....

Shpallje ankandi

Shpallje ankandi

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të “Tur-Alb-Krom” sh.p.k, e Llojit:  “Arë”, me sipërfaqe 7,130 m2, me adresë Xhafzotaj, regjistruar pranë ASHK, Drejtoria Vendore Durrës, Z.K...

Shpallje ankandi

Shpallje ankandi

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e tretë, për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të debitorit, hipotekuesit Shoqëria “Lufi-Trang” sh.p.k., si më poshtë: - Lloji “Apartament”, me sipërfaqe 143.1 m2, me adresë Pallati i...

Shpallje ankandi II

Shpallje ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e dytë, për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të debitorit, hipotekuesit Shoqëria “Lufi-Trang” sh.p.k., si më poshtë: - Lloji “Apartament”, me sipërfaqe 143.1 m2, me adresë Pallati i Ri,...

173.1.Gazeta A 1, ALB-MI shpk.

173.1.Gazeta A 1, ALB-MI shpk.

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesit (debitor) Shoqëria “TUR-ALB-KROM” sh.p.k me NIPT K81819509L, mbi të cilën është vënë hipotekë në favor të Raiffeisen Bank...

153.1.Gazeta a. 3, Mirel shpk.

153.1.Gazeta a. 3, Mirel shpk.

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e tretë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, mbi të cilat është vënë hipotekë në favor të Raiffeisen Bank...

147.1.Gazeta a. 1, Lufi Trang shpk.

147.1.Gazeta a. 1, Lufi Trang shpk.

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e pare, për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të debitorit, hipotekuesit Shoqëria “Lufi-Trang” sh.p.k. me Nipt K88521301T, mbi të cilat është vënë hipotekë në favor të Raiffeisen Bank...

Njoftim ankandi II

Njoftim ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë: Lloji “Arë + Truall + Ndërtesë”,...

Njoftim ankandi I

Njoftim ankandi I

  “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë: Lloji “Arë + Truall +...