Kush Jemi Ne

TIRANA BAILIFF’S
Ekipi i përmbarimit të Tiranës gjithashtu përbëhet nga tre ekspertë të jashtëzakonshëm në fushën e zbatimit të ligjit: “përmbaruesi i Tiranës” është një kompani përmbarimore private shqiptare që merret me ekzekutimin e titullit të vendimeve gjyqësore.
Kompania udhëhiqet nga Natasha Laska, e cila ka më shumë se 17 vjet përvojë pune në ligj, 8 prej të cilave ka punuar si avokat, 5 vjet si inspektor i përmbarimit në Shqipëri në ministrinë e drejtësisë dhe 4 vite si private Përmbarimit.
Ajo ka qenë pjesë e grupit punues të Ministrisë së Drejtësisë për reformimin e thellë të Shërbimeve të Përmbarimit Shqiptar në Shqipëri dhe krijimin e Shërbimeve të Përmbarimit Privat në Shqipëri.
Ekipi i përmbarimit të Tiranës gjithashtu përbëhet nga tre ekspertë të jashtëzakonshëm në fushën e zbatimit të ligjit:
1. Z. Shkelqim Kalemi, ish-ushtarak me 26 vjet përvojë, diplomuar në fakultetin e drejtësisë, akademinë e policisë dhe akademinë ushtarake, ish-shefi i policisë në një numër të madh të komisariateve të policisë, drejtor i burgut, këshilltar i ministri i drejtësisë në fushën e sigurisë dhe të zbatimit të ligjit;
2. Adrian Mustafaj, një ekspert i fushës së sigurisë dhe mbrojtjes së pronës dhe individëve, si dhe zbatimi i ligjit. Ai ka punuar si truproje për një numër të madh të personaliteteve në botë, dhe personalitete në Shqipëri me 20 vjet përvojë, ai është ish-anëtar i forcave speciale të policisë dhe i diplomuar në drejtësi;
3. Skender Selmani, me një përvojë 15-vjeçare në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së personaliteteve, ish-anëtar i rojes së republikës, ka punuar si roje trupore e disa ministrave për 6 vjet, si dhe një diplomë e menaxhimit të biznesit.

SHKARKIMI, CILESI DHE KORRIGJIMI MAKSIMOR JANE MOTO
E KOMPANISË TONË ‘TIRANA BAILIF’