Ekipi Jone

ZNJ. Gjyljana Bakalli

ZNJ. Gjyljana Bakalli

JURISTE

Juriste
Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff’s”

I. Të dhëna të përgjithshme:

Emri: Gjyljana
Mbiemri: Bakalli
Datëlindja: 04.02.1994
Vendlindja: Tiranë

II. Arsimi:

Gjimnazi “Ismail Qemali”, Tiranë;
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës;
Shkolla Kombëtare e Avokatisë.

III. Puna:

Intern në Magnus Opus Group (Shtator 2017 – Tetor 2017);
Juriste në Magnus Opus Group (Tetor 2017 – Nëntor 2018).

IV. Gjuhët e huaja:

Anglisht, frëngjisht, italisht.

V. Njohuri informatike:

Paketa Office (Word, Excel, PowerPoint) dhe Internet.

Na Kontaktoni

Per me teper informacion mund te na gjeni ne zyrat tona ose na kontaktoni ne:

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Twin Towers, Kulla 1, Kati 5

Lini nje mesazh